Renovering

Hej Alle

Håber I alle har nydt en god  juleferie.

Jeg har været så heldig, at der er givet grønt lys for at få stoppet trækken fra loftet ved indgangen til dameafdelingen. Dette medfører en forlængelse af lukningen af dameafdelingen forventligt til mandag d. 20. januar. Det er en gene , vi har måtte døje med længe og et stort ønske vil nu blive opfyldt. Derfor denne orientering.

Dameomklædningen åbner  ikke 2. januar som planlagt .

Renoveringsprojektet er dog afsluttet rettidigt.

Der udbedres en problemstilling med kold lufts træk, ved det nyetableret puslerum, der er fysisk placeret mellem varmtvandsbassinet og dameomklædningen.

Trækproblematikken: kold luft trækkes ind i bygningen igennem loftbeklædningen i området over indgangen til dame omklædningen og puslerummet. Det kolde luft generer brugere af varmtvandsbassinet, samt i puslerumsområdet/ ved indgang til dameomklædningen. (da der er undertryk i bassinområdet)

Vi har alle set frem til at tage den nye dameafdeling i brug, ikke mindst glæden ved igen at kunne benytte  damesaunaen flere end to personer af gangen. Der er fortsat foranstaltninger på plads i vores ”midlertidig” dame/herre omklædning. Derfor giver det bedst mening og mindst gene for brugerne at gennemføre dette udbedringsarbejde nu.

Med venlig hilsen

Iben Gøttsche

Assisterende halinspektør