Standardside

Renoveringen kommer til at foregå i to etaper. Første etape er renoveringen af dameafdelingen. Dameafdelingen spærres af for brugerne i perioden fra uge 32–48- 2019. Herreafdelingen bliver i renoveringsperioden opdelt, så det ene omklædningsrum benyttes af herre og det andet rum benyttes af damer.

For at mindske gener ved de reducerede pladsforhold bliver der etableret to ekstra brusere i hvert baderum. Der bliver etableret et ekstra handicaprum.

Skabe fra dameafdelingen flyttes til herre afdelingen  og der bliver etableret  to pusleborde i hvert rum.